Cat shark Heterodontus japonicus

Bullhead shark

classification: Bullhead sharkcat shark

Scientific name:Heterodontus japonicus

Habitat: Northwestern Pacific Ocean