Horn Shark Heterodontus francisci

horn shark

classification: Bullhead sharkcat shark

Scientific name:Heterodontus francisci

Habitat: Eastern Pacific