Crested Bullhead Shark Heteodontus galeatus

crested bullhead shark

classification: Bullhead sharkcat shark

Scientific name:Heteodontus galeatus

Range: Eastern Australia