Japanese Gecko Shark Galeus nipponensis

Japanese gecko shark

Scientific name:Galeus nipponensis

Habitat: deep waters of the northwestern Pacific Ocean